دسته: دیکشنری زبان انگلیسی

Online Merriam Webster Dictionary

استفاده از Merriam Webster Dictionary استفاده از این دیکشنری انلاین نیاز لغوی شما را برطرف خواهد کرد. علاوه بر لغات می توانید عبارات انگلیسی را نیز در آن سرچ کنید. این دیکشنری آنلاین انگلیسی نیز همانند...

Online Longman Dictionary

Online Longman Dictionary

ورود به دیکشنری آنلاین لانگمن دیکشنری لانگمن Longman dictionary دارای امکانات آنلاین خوبی برای استفاده دارد. بعد از وارد نمودن لغت مورد نظر خود در دیکشنری آنلاین لانگمن، یک لیست پیشنهادی از غات مرتبط با آنچه...

cambridge dictionary

Online Cambridge Dictionary

ورود به دیکشنری آنلاین کمبریج   در دیکشنری آنلاین کمبریج ، همه موارد از جمله دیکشنری پیشرفته کمبریج ، مترادف و متضاد ، محتوایی آکادمیک و دیکشنری زبان بازرگانی را به صورت همزمان در اختیار خواهید...

oxford dictionary

Online Oxford Dictionary

ورود به دیکشنری آنلاین آکسفورد همانگونه که می دانید آکسفورد یکی از بهترین، قدرتمندترین و پرطرفدارترین دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی طراحی شده توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد می باشد . با این دیکشنری آنلاین  می توانید...