دسته: مهارت شنیداری انگلیسی

A good night's sleep

تمرین مهارت شنیداری | A good night’s sleep

سلام . ابتدا گزارش رادیو را به دقت گوش دهید و تمرین را انجام دهید. فایل تمرین و نیز جواب و همچنین متن گزارش در ادامه آمده است. [googlepdf url=”http://englishinfo.ir/wp-content/uploads/2017/07/a_good_nights_sleep_-_exercises.pdf” width=”100%” height=”900″] دانلود فایل تمرین دانلود...

تقویت مکالمه زبان انگلیسی با بهترین تکنیک (سایه)

تقویت مکالمه زبان انگلیسی با بهترین تکنیک (سایه)

امروز می‌خواهم در رابطه با تکنیک سایه (shadowing) و تأثیر آن بر تقویت مهارت‌های مکالمه زبان انگلیسی و شنیداری صحبت کنم. تکنیک سایه روش بسیار بسیار مهمی است که اگر می‌خواهید در این دو مهارت پیشرفت...

درک شنیداری زبان انگلیسی

چرا درک شنیداری زبان انگلیسی(English Listening) یا سایر زبان‌ها دشوار است؟

آیا درک شنیداری زبان انگلیسی(English Listening) یا سایر زبان‌ها دشوار است؟ اغلب زبان آموزان برای اولین زبان را در موسسه های زبان با کتاب ها و متدهای مختلف و یا حتی با کتاب، نوار کاست و...