دسته: داستان های انگلیسی

داستان انگلیسی + ویدئو | What did you see

داستان انگلیسی + ویدئو | What did you see

داستان های انگلیسی کوتاه میتونن برای زبان آموزانی که به تازگی یادگیری زبان انگلیسی را شروع کرده اند مفید باشه. این داستان بصورت ویدئویی بوده و شما میتونید با کمک زیر نویس داستان دقیقا انچه را...

داستانهای انگلیسی – متوسطه / مهارت خواندن انگلیسی

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک سایه و استراتژی های گفته شده در مقاله پنج استراتژی برای تقویت مکالمه و...

Cinderella

داستان های انگلیسی – متوسطه / مهارت خواندن انگلیسی

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی بشنوید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک سایه و استراتژی های گفته شده در مقاله پنج استراتژی برای تقویت مکالمه و زبان انگلیسی...

داستان انگلیسی مقدماتی The Princess Farmer

داستان انگلیسی مقدماتی The Princess Farmer + ویدئــو

این داستان انگلیسی مقدماتی است و برای آنانی که دارای دامنه لغات کمی هستند میتونه مفید باشه. و همچنین اگه شما توی مهارت شنیداری ضعیف هستید این داستان میتونه به شما کمک کنه. چرا که تند...

داستانهای انگلیسی – متوسطه / مهارت خواندن انگلیسی

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مکالمه زبان انگلیسی بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای...

http://englishinfo.ir

داستانهای زبان انگلیسی – متوسطه / مهارت خواندن انگلیسی

ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مکالمه بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی برای تقویت مکالمه...

داستانهای انگلیسی – مقدماتی / مهارت خواندن انگلیسی

در این پست ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مکالمه  بایستی تکنیک‌های سایه و استراتژی‌های گفته‌شده در نوشته‌ی پنج استراتژی...

داستان های انگلیسی – متوسطه / مهارت خواندن زبان انگلیسی

داستانی از تنهاترین موجود روی زمین ابتدا می‌توانید یکی دو بار به‌صورت تفننی این داستان را به‌صورت صوتی یا تصویری ببینید. اما برای یادگیری زبان انگلیسی از تکنیک سایه استفاده نمایید . The Loneliest Creature On...