الگو های مکالمه

الگوی مکالمه | ابراز نگرانی

آموزش مکالمه – ابراز نگرانی این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز نگرانی در مورد افراد در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید.... بیشتر بدانید