مکالمه انگلیسی | کار درست را انجام دادن

با آموزش زبان همراه شما هستیم با مکالمه ای کوتاه اما پر کاربرد سعی کنید لغات جدید را در جمله یاد بگیرید .

Doing the Right Thing 

Doing the Right Thing

A: I am doing poorly in my history class.
B: What is your grade?
A: I have an F.
B: You need to do well on the final exam.
A: I am planning to study.
B: That did not work all the times before.
A: What do you think I should do then?
B: Look at a smart person’s test answers.
A: But that is cheating!
B: What other choice do you have?
A: I would rather fail the class than cheat.
B: You’re a good student.

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *