دانلود منابع آیلتس | کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS + دانلود

کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS + دانلود

کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS + دانلود

کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS همان طور که مشخص است برای داطلبان آزمون آیلتس منتشر شده است. این کتاب که هم برای آزمون آیلتس جنرال مناسب است و هم برای آزمون آیلتس آکادمیک، به تعداد قابل توجهی از واژگانی که در مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری این آزمون زبان آموزان با آنها برخورد می کنند، می پردازد.

کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS سعی می کند با استفاده از تمرینات مفیدی که در هر درس ارائه می کند میزان یادگیری را افزایش دهد. در صفحات 1 تا 57 این کتاب واژگان عمومی تر ارائه شده اند در حالی که در صفحات 58 تا 104 به واژگان تخصصی تر پرداخته می شود. صفحات 105 تا 124 نیز به پاسخ تمرینات اختصاص داده شده اند.

شما میتوانید در زیر بصورت آنلاین این کتاب را مشاهده کنید. درصورت تمایل ره دانلود میتوانیذ آنرا دانلود کنید.

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS  

شما ممکن است این را هم بپسندید