ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی یا reflective pronouns ضمایری هستند که معمولا به عنوان مفعول جمله به کار می روند. این ضمایر در زبان فارسی معمولا به صورت شکلی صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند.

کاربرد اصلی ضمایر انعکاسی زمانی است که فاعل و مفعول در واقع یک نفر هستند. به مثال زیر توجه کنید:

He often looks at himself in the mirror and likes talking to himself.

(او معمولا به خودش در آینه نگاه می کند و دوست دارد با خودش صحبت کند.)
در جمله بالا اشاره himself در جمله به فاعل جمله (he) است. در صورتی که از ضمیر شخصی مفعولی (him) استفاده می شد امکان تشخیص این موضوع وجود نداشت که مفعول همان فاعل است یا فردی دیگر.

ضمایر انعکاسی کاربرد دیگری هم دارند. گاهی برای تاکید بر روی این موضوع که یک نفر به تنهایی کاری را انجام داده نیز از ضمیر انعکاسی استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Larry is a small boy. In his room, there is a mirror. Larry has hung it up himself.

(لری یک پسر کوچک است. در اتاق او یک آینه است که او خودش آن را آویزان کرده.)
در جمله بالا ضمیر انعکاسی himself نقش مفعولی ندارد و حتی میتوان به راحتی آن را از جمله حذف کرد. استفاده از این ضمیر در اینجا تنها برای تاکید بر روی انجام یک کار به تنهایی است. در برخی از روشهای آموزش گرامر برای ضمایر در این کاربرد از نام intensive pronoun استفاده می کنند.

نکته: برخی از افعال معمولا با ضمایر انعکاسی به کار می روند و نشان دهنده مفهومی خاص هستند که ممکن است معادل فارسی نداشته باشد. توجه داشته باشید افعالی که در فارسی گذرا (یا ناگذر) هستند الزاما معادل های مشابهی در انگلیسی ندارد. برای مثال فعل behave در زبان انگلیسی یک فعل گذرا است (نیاز به مفعول دارد) در حالی که معادل آن در فارسی ناگذر است. پس عبارتی مانند behave yourself (مراقب رفتارت باش) در فارسی فرم غیر انعکاسی دارد.

در ادامه جدولی از افعالی را میبینید که معمولا در کنار ضمایر انعکاسی به کار میروند و معانی خاص دارد:
فعل                                                                                  مثال
Behave yourselves at Grandma and Grampa’s house this weekend.                        behave oneself
آخر هفته در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ مراقب رفتارت خودتان باشید .


Alex cut himself while he was chopping onions for dinner.                                       cut oneself

(الکس در موقع خرد کردن پیازها خودش را زخمی کرد.)


In the morning I wake up, have a shower, dry myself, get dressed and leave the house.               dry oneself

(صبح ها، من بیدار می شوم، یک دوش میگیریم، خودم را خشک می کنم، لباسم را می پوشم و خانه را ترک می کنم.)


Amy enjoyed herself at the party that night.                                   enjoy oneself

(امی از مهمانی آن شب لذت برد.)


Art is the only way I can express myself.                                 express oneself

(هنر تنها روشی است که من می توانم خودم را ابراز کنم.)


Be careful! I don’t want you to hurt yourself.                             hurt oneself

(مواظب باش! من نمی خواهم تو به خودت صدمه بزنی.)


Let me introduce myselfmy name is Bond – James Bond.                  introduce oneself

(بگذارید خودم را معرفی کنم، اسم من باند است – جمیز باند.)


جدول ضمایر انعکاسی

مفردجمع
اول شخصدوم شخصسوم شخصاول شخصدوم شخصسوم شخص
myselfyourselfhimselfherselfitselfourselvesyourselvesthemselves
خودمخودتخودشخودشخودشخودمانخودتانخودشان

نکته:در ضمایر انعکاسی بر خلاف ضمایر شخصی، ضمیر دوم شخص مفرد و جمع متفاوت است پس در زمان استفاده از ضمایر به تعداد افرادی که مورد اشاره قرار می گیرند توجه کنید.

You can be proud of yourself.                                (تو باید به خودت افتخار کنی.)

You can be proud of yourselves.                           (شما باید به خودتان افتخار کنید.)

 

منبع : سایت آموز 

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *