گرامر مقدماتی | Subjective Pronouns + ‘Be’ Verb

شما میتوانید در این ویدئو آموزشی که در سطح مقدماتی تهیه شده است مبحث  Subjective Pronouns + ‘Be’ Verb را از گرامر یادبگیرید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید