دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال استمراری

زمان حال استمراری
Present continuous

از آنجایی که یادگیری کاربرد بکارگیری زمان ها بسیار اهمیت دارد لذا دراین مقاله سعی بر این است کاربردهای زمان حال استمراری بیان گردد:

1-اولین کاربرد،برای بیان فعالیتی است که در حال حاضر در حال انجام است.

به مثال زیر نگاه کنید:

Action happening right now at the moment of speaking Cindy is making lunch

در این مثال چون Cindy در حال پختن(درست کردن) نهار می باشد از زمان حال استمراری استفاده کرده ایم.

2-برای بیان شرایط و فعالیتی که به طور موقت در حال انجام می باشد.

برای تشریح بیشتر به 2 مثال زیر دقت کنید.به نظر شما کدام جمله صحیح است؟

دوستم مرا می بیند و از من می پرسد چه کار میکنی؟من در جواب او می گویم درس می دهم.

i teach English
i`m teaching English

باید بگویم هر دو جمله درست است یا اینکه بنا به شرایط گویند می تواند درست باشد.

حالت اول=اگر شغل شخص گوینده به طور دایمی تدریس زبان انگلیسی باشد این جمله صحیح است که:

I teach English =زمان حال ساده
(permanent)

حالت دوم=اگر شخص گوینده به طور موقت زبان انگلیسی تدریس میکند می بایست با زمان حال استمراری بیان کند:

حال استمراری =i`m teaching English.
(temporary)

به مثال زیر توجه کنید:

I usually work in the London office,but this month i`m working in the Bristol office

گوینده می گوید که معمولا در دفتر London کار می کند اما این ماه(بطور موقت) در دفتر Bristol کار می کند.

3.سومین کاربرد زمان حال استمراری برای بیان تغییرات و شرایط توسعه می بخشد.

به مثال زیر توجه کنید:

The cost of living is going up
یعنی هزینه زندگی در حال بالا رفتن است.

مثالی دیگر:

We are getting two extra people to help us

ما در حال گرفتن 2 نفر از بیرون هستیم برای کمک به ما.همانطور که می بینید مفهوم جمله توسعه و تغییر را نشان می دهد.

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال استمراری

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان حال استمراری

4-برای بیان برنامه های شخصی و سازماندهی شده در آینده (an arranged future activity)

در این کاربرد این برنامه ریزی توسط خودمان انجام گرفته و بیان برنامه های ست شده با زمان حال استمراری قوی تر از بیان برنامه هایی است که با going to بیان می شود
به مثال زیر نگاه کنید:

I am seeing Alex this evening

من امروز عصر الکس را می بینم یعنی قرار با Alex ست شده است و هماهنگ شده است.

5- برای بیان شکایت،عصبانیت یا سوپرایزی در مورد عادت با always

همانطور که می دانید قید alwaysبرای زمان حال ساده استفاده می شود،اگر فعل اصلی جمله ای که دارای always است،ing دار باشد گوینده از عادت کی ابراز شکایت یا عصبانیت یا تعجب و سوپرایزی دارد.به مثال ها توجه کنید:

She is always losing her keys

گوینده شاکی است که او همیشه کلید هایش را گم می کند.

He`s always buying her flowers

گوینده به نوعی حس خودش را با این ساختار بیان کرده که او همیشه برای کسی گل میخرد.

My son is always downloading music instead of getting on with his work

والدینی شاکی است که پسر من همیشه در حال دانلود موسیقی به جای اینکه به کارش برسد.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید