دوره آموزشی جامع گرامر | زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده

Simple past

زمان گذشته ساده جزء زمان های اصلی بود که دانش آموزان در مدرسه با آن آشنا می شوند و برای بیان زمان گذشته از آن استفاده می کنند . قصد داریم در این مقاله کاربرد دقیق این زمان را خدمت شما عزیزان بیان کنیم .

1. بیان وقایعی که در گذشته در زمان مشخصی انجام شده و تمام شده است .

همانطور که در این کاربرد آمده است 2 خصوصیت مهم در این کاربرد بیان می گردد :

انجام در یک زمان مشخص

اتمام فعالیت در گذشته

دقت داشته باشید که باید عبارت شما این دو خصوصیت را داشته باشد تا بتوانید از زمان گذشته ساده استفاده کنید . مثال زیر را ببینید :

I saw Paul last night .

 Saw فعل گذشته (فرم بی قاعده )

Last night قید زمانی (وقوع عمل دیدن)

همانطور که مشاهده می کنید این عمل در شب گذشته انجام شده و تمام شده است .

مثالی دیگر از این کاربرد :

I want to Brazil five years ago

در این مثال نیز عمل رفتن به برزیل 5 سال قبل انجام شده و تمام شده است .

دقت کنید اگر زمان انجام عمل در این مثال ذکر نگردد نمی توان از زمان گذشته ساده استفاده نمود و جمله اشتباه خواهد بود.

2.بیان اعمالی که در گذشته بصورت پی در پی و به دنبال هم انجام شده و تمام شده است .

این کاربرد در بیان و تعریف وقایع گذشته کاربرد خواهد داشت . مثال زیر را ببینید :

I took out my key opened the door and walked in

3.برای بیان عادت هایی که در گذشته وجود داشته است .

به مثال زیر توجه کنید :

?Did your parents read to you when you were younger

این مثال در مورد عادتی از گذشته سوال می کند که می توان آنرا با زمان گذشته ساده بیان کنیم .

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان گذشته ساده

دوره آموزشی جامع گرامر | زمان گذشته ساده

 

نکته بسیار مهم در این زمان تغییر فعل اصلی به فرم فعل گذشته . نکته ای که می خواهم یاد آور شوم این است که همانطور که شما برای بیان یک جمله به صورت گذشته هیچ گاه ابتدا جمله و فعل حال را تبدیل به فرم گذشته نمی کنید و بعد بیان کنید در انگلیسی هم بدین صورت عمل نکنید . با مثال موضوع را شفاف می کنم .

فعل رفتن را در نظر بگیرید go  در فارسی وقتی می خواهید بگویید رفتم (گذشته) قبل از آن شما در ذهن خود فعل رفتن را به رفتم تبدیل نمی کنید بلکه خود فعل رفتم را بصورت یک کلمه در ذهن دارید که وقتی صحبت از عمل رفتن در گذشته پیش آمد از کلمه ی رفتم استفاده کنید .

در انگلیسی هیچ گاه فرم گذشته بی قاعده افعال را در کنار فرح حال ساده حفظ نکنید بلکه انرا یک کلمه ی جداگانه ببینید . وقتی می خواهید بگویید went اول go را در ذهن نیاورید و بعد آنرا به went تبدیل کنید . چرا که این کار باعث کند صحبت کردن شما خواهد شد و یا اینکه از go  به اشتباه به جای went  استفاده خواهید کرد .

در ادامه لیستی از افعال بی قائده که به صورت گروهی دسته بندی شده اند آمده است .

لیست افعال بی قاعده زمان گذشته ساده

لیست افعال بی قاعده زمان گذشته ساده

شما ممکن است این را هم بپسندید