گرامر انگلیسی | کاربرد زمان حال ساده در بیان حقایق

کاربرد زمان حال ساده در بیان حقایق

همانطور که میدونید یکی از کاربرد های زمان حال ساده بیان حقایق هستش، در زیر این کاربرد دقیقتر دسته بندی شده اند:

چهار کاربرد حال ساده برای بیان حقایق

1) We use the present simple tense to talk about things we know to be true.  –> برای بیان آنچه میدانیم صحیح است

There are twelve months in a year.   –> دوازده ماه در یک سال وجود دارد.


2) We use the present simple tense to talk about things that we know to be untrue.  –>برای بیان آنچه را که میدانیم نادرست است

Horses can’t talk.  –> اسب ها نمی توانند صحبت کنند


3) We use the present simple tense to talk about ongoing situations.  –>  صحبت در مورد شرایط کنونی

Ali lives in Tehran. He works in a bank.  –> علی در تهران زندگی می کند. او در بانک کار می کند


4) We use the present simple tense to talk about the laws of science. –> برای بیان قوانین علمی

The earth moves around the sun. Water is a liquid.  –> زمین به دور خورشید می چرخد و اب مایع است

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *