آموزش Writing و تمرین نوشتاری زبان انگلیسی | درس چهارم

درس چهارم آموزش Writing

با توجه به اهمیت مبحث نوشتن و یا Writing در زبان انگلیسی و در ادامه پست های قبل ، امروز نیز با درس چهارم در خدمت شما هستیم . امیدواریم بهره لازم را ببرید .

آشنایی و استفاده از گروه های اسمی 

آیا تا کنون این عبارت را شنیده اید ؟ اصطلاح word partner یا collocation

ترکیبی از دو کلمه است که عموما با هم می آیند . به عبارت wash my face توجه کنید می بینید برای face از فعل wash استفاده می شود و نه از فعل clean .

به عبارت اسمی wash face  می گوییم  word partner یا collocation

عبارت های اسمی مختلفی مختلفی در متن زیر است آنها را شناسایی کنید و به سوالات پیوست پاسخ دهید .

 

آموزش Writing

 

آموزش Writing

موارد بیشتر 

شما ممکن است این را هم بپسندید