آموزش Writing و تمرین نوشتاری زبان انگلیسی | درس ششم

درس ششم آموزش Writing

با توجه به اهمیت مبحث نوشتن و یا Writing در زبان انگلیسی و در ادامه پست های قبل ، امروز نیز با درس ششم در خدمت شما هستیم . امیدواریم بهره لازم را ببرید .

استفاده از زمان حال ساده در جملات .


اسم ها Nouns

در اینجا نکته ای از گرامر را برای شما عزیزان مطرح می کنیم و آن در مورد اسم هاست .

همانطور که در جدول زیر می بینید ، اسم ها کلماتی برای تعیین اشخاص ، مکان ها ، اشیا و ایده ها می باشند .

آموزش Writing

اگر به اسامی که در جدول بالا آمده دقت کنید ، برخی از این اسامی با حروف بزرگ Capital letter  شروع شده همانند French David, Hyundai , که به این اسامی ، اسامی خاص proper noun می گویند . اما برخی از اسامی بیان شده در جدول بالا با حروف کوچک شروع شده اند همانند ice cream , kitchen که به این اسامی اسم عام  common nouns  گفته می شود .

در متن پایین تعیین کنید کلماتی که پررنگ تر نوشته شده اند کدام یک از نوع های زیر هستند .

آموزش Writing

اسامی جمع و مفرد  singular and plural nouns :

اسامی جمع به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :

  1. اسامی جمع با قاعده  Regular nouns  با اضافه کردن S به آخر اسم مفرد به دست می آید .
  2.  اسامی جمع بی قاعده  Irregular nouns بدون قاعده می باشد .
  3. در جدول زیر نمونه ای از اسامی جمع آورده شده است .

آموزش Writing

متن زیر را اصلاح کنید ، نویسنده ی آن در نوشتن اسامی جمع دقت لازم را نداشته است .

آموزش Writing

تمرینی دیگر برای یادگیری بهتر اسامی جمع . با توجه به عکس پایین و با توجه به الگوی بیان شده جاهای خالی را پر کنید .

There is + one + ( singular noun ) .

There are + (two or more ) + (plural noun)

آموزش Writing


4 قانون برای فاعل و ضمیر فاعلی

subject pronouns

ضمایر فاعلی را که می شناسید :

I , you , she , he ,It , we , They

  1. همیشه یا فاعل می آید یا ضمیر فاعلی  – آمدن هر دو با هم ممنوع است .
  2. ضمیر فاعلی It برای موارد زیر به کار می رود : زمان ، روز ، تاریخ و آب و هوا                                                        برای مثال :         It is nine oclock         or               It is Wednesday
  3. از They برای ارجاع به مردم و اشخاص و اشیا جمع استفاده می شود .
  4. مراقب باشید از me به جای ضمیر  I استفاده نکنید .

این قوانین در جدول زیر آمده اند :

آموزش Writing

دو تمرین زیر را انجام دهید .

آموزش Writing

 تمرین دوم 

آموزش Writing

 

موارد بیشتر

شما ممکن است این را هم بپسندید