تمرین listening | مقدماتی جلسه سوم

What do you like doing?

تمرین listening | مقدماتی جلسه سوم

با دقت ویدئو را تماشا کنید و در پایان فایل تمرین را دانلود کرده و پاسخ دهید. جولیا و سمی دوباره همدیگر رو توی پارک میبینند. این بار سمی سوالاتی از جولیا دارد. آیا جولیا جواب مثبت میدهد یا منفی؟

پس از تماشای فیلم فایل تمرین را دانلود نموده و با دقت پاسخ دهید.

دانلود فایل تمرین

 

درصورتی که عبارت یا کلمه ای را در دیالوگ فیلم متوجه نشده اید میتونید از فایل متنی زیر کمک بگیرید:

فایل متنی دیالوگ

شما ممکن است این را هم بپسندید