تمرین listening | مقدماتی قسمت ششم

 

Julia and Sammy enjoy their meal, but there’s a problem. How is Sammy going to pay for it?

 

بعد از مشاهده فیلم تمرین زیر را  انجام دهید.

 

درصورتی که در تشخیص عبارات و کلمات نیز دچار مشکل شده اید میتوانید از فایل متن دیالوگ استفاده نمایید.

دانلود فایل متن دیالوگ

شما ممکن است این را هم بپسندید