تمرین listening | مقدماتی قسمت هفتم

تمرین listening | مقدماتی قسمت هفتم

 

 

بعد از مشاهده فیلم تمرین زیر را  انجام دهید.

 

درصورتی که در تشخیص عبارات و کلمات نیز دچار مشکل شده اید میتوانید از فایل متن دیالوگ استفاده نمایید.

دانلود فایل متن دیالوگ

شما ممکن است این را هم بپسندید