عبارات و اصطلاحات | مشکلات و یادگیری |قسمت اول

عبارات و اصطلاحات | مشکلات و یادگیری

در این بخش برخی از اصطلاحاتی که در مسیر یادگیری زبان انگلیسی میتواند برای شما مفید باشد را آورده ایم. این اصطلاحات در دوبخش تنظیم شده اند و تعداد 30 اصطلاح خواهد بود.

 

1- میخواهم انگلیسی را روان صحبت کنم.

I want to speak English Fluently.


2- میخواهم ابتدا مکالمات روزمره را یاد بگیرم.

I want to learn everyday conversations first.


3- من انگلیسی را برای کارم، در هایم، مسافرت نیاز دارم.

I need English for my job/ my studies/ traveling …


4- مشکل اصلی مت مکالمه و درک شنیداری است.

My main problems are speaking and listening comprehension.


5- میخواهم لغات و اصطلاحات بیشتری یاد بگیرم.

I want to learn more vocabulary and idioms.


6- میخواهم انگلیسی بازرگانی را یاد بگیرم.

I want to learn business English.


7- باید اصطلاحات محاوره ای (خیابانی) بیشتری یاد بگیرم.

I need to learn more slang.


8- در مکالمه و نگارش، اشتباهات گرامری دارم.

I make grammatical mistakes in speaking and writing.


9- فیلم ها یا اخبار تلویزیون را نمی فهمم.

I don’t understand the movies or the news on TV.


10- به تعداد کافی اصطلاح بلد نیستم.

I don’t know enough idioms.


11- دوست دارم انگلیسی را با لهجه خوب صحبت کنم.

I like to speak English with a good accent.


12- حس می کنم دارم انگلیسی را فراموش می کنم

I feel I’m beginning to lose my English.


13- حرف های افراد انگلیسی زبان را درک نمی کنم.

I don’t understand English – Speaking people.


14- لغات زیادی بلدم ولی نمی توانم منظورم را به انگلیسی بیان کنم.

I know lots of words but I can’t express myself in English.

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ