عبارات و اصطلاحات | کیک و شیرینی

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد انواع کیک و شیرینی ها، خرید کیک و شیرینی، میل نمودن کیک و مکالمات رایج دیگر در این زمینه ارائه شده است .

Cakes and sweets


جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد کیک و شیرینی

Cakes and sweets

1- چه نوع کیکی میل دارید؟

What kind of cake would you like?


2- ما فقط کیک خامه ای و کیکی شکلاتی داریم.

We have got only cream cake and chocolate cake.


3- بیسکویت/ نان خامه دارید؟

Have you got cookies/éclair?


4- انواع زیادی از شیرینی ها را داریم.

We have a large collection of pastries.


5- کیک تازه داریم.

We have freshly baked cakes.


6- لطفاً دو تکه کیک برایم بیاورید.

Please bring me two slices/pieces of cake.


7- اون کیک بزرگه خیلی وسوسه انگیزه.

That big cake looks very tempting.


8- بیا آن کیک بزرگ را سفارش دهیم و چهار قسمتش کنیم.

Let’s order that big cake and cut it into quarters.


9- اشتباه می کنی. رویه کیک وسوسه انگیزه. مطمئنم اونقدر که به نظر میرسه خوشمزه نیست.

You are making a mistake. The icing is tempting. I am sure the cake is not as delicious as it looks.


10- من شیرینی دانمارکی را ترجیح می دهم.

I prefer Danish pastry.


11- لطفاً برای من کیک کشمشی بیاورید.

Please bring me raisin/ currant cake.


12- می خواهم روی کیکم خامه باشد.

I’d like my cake to have cream on top.


13- لطفاً این کیک را عوض کنید. رویش کمی سوخته است.

Please change this cake. It’s a bit burnt on top.


14- این کهنه است. نمی توانم آن را بخورم.

It’s stale. I can’t eat it.


15- به به، این کیک خیلی خوشمزه است.

Yum! This cake is absolutely delicious /yummy.


16- مادرم گاهی مثل این کیک را در خانه می پزد.

My mom sometimes makes / bakes a cake like this at home.


17- کیک گردویی را به کیک بادامی ترجیح می دهم.

I prefer walnut cake to almond cake.


18- می توانی یک تیکه دیگر کیک بخوری؟

Can you manage another piece of cake?


19- تا خرخره کیک شکلاتی خورده ام.

I am stuffed to the gills with chocolate cake.


20- ممنون. به اندازه کافی خورده ام.

Thank you; I have had enough.


21- بلند شو و خرده های کیک را از روی شلوارت بتکان.

Stand up and brush the cake crumbs off your pants.

مطالب مرتبط در مورد اصطلاحات

شما ممکن است این را هم بپسندید