عبارات و اصطلاحات | صحبت در مورد پارچه ها

در این پست برخی از عبارات پرکاربرد در مورد پارچه ها را بیان شده . صحبت انگلیسی در مورد پارچه ها در زمانی که خرید می کنند خیلی میتونه مهم باشه.

1- نظرت راجع به این پیراهن ساده چیست؟

How do you like this plain shirt?


2- آن شطرنجی را ترجیح می دهم.

I’d prefer that checked one.


3- از آن پارچه چهار خانه خوشم می آید.

I like that plaid material.


4- از این بلوز گلدار خوشت می آید؟

Do you like this flowered blouse?


5- منظور پارچه ایست که نقطه یا دایره های کوچک رنگی دارد.

I like that polka-dot/ dotted fabric.


6- منظور پارچه ایست که طرح های ظریف و کوچک دارد.

I want that print blouse.


7- از آن بلوز راه راه بیشتر خوشم می آید.

I like that striped blouse better.


8- این پارچه پشم خالص است.

This material is all wool.


9- میخواهم مقداری پارچه پرده ای بخرم.

I’m going to buy some curtain material.


10- این پارچه بشور و بپوش است.

This material is wash- and-wear.


11- این بلوز را نچلانید. بگذارید خودش خشک شود.

Don’t wring this blouse. Let it drip- dry.


12- این پارچه آب نمی رود.

This material doesn’t shrink.


13- این پارچه رنگ ثابت دارد/ رنگ پس نمی دهد.

This material is colorfast.


14- رنگ آن در اثر شستشو یا استفاده نمی رود.

Its color doesn’t run or fade with washing or wear.


15- این پارچه را در ماشین لباسشویی نیاندازید.

Don’t machine-wash this material.


16- این پارچه را در آب نیمگرم بشویید و از پودر لباسشویی ملایم استفاده کنید.

Wash this material in lukewarm water and use a mild detergent.

شما ممکن است این را هم بپسندید