عبارات و اصطلاحات | صحبت در موردظاهر خودرو

عبارات و اصطلاحات | صحبت در موردظاهر خودرو

در این مقاله جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت اجزاء خارجی یک خودرو از جمله، سپر، گلگیر، شیشه، باک بنزین، کاپوت، درها و صندوق عقب، چراغ ها و لوازم تزئینی و … ارائه شده است.

 

1- سپر جلو کمی کج است.

The front bumper is a little bent/ crooked.


2- این گلگیر فرو رفتگی دارد.

There’s a dent on this fender (Am.) Wing (Br.).


3- شیشه جلو ترک دارد.

The windshield (Am.) windscreen (Br.) is cracked.


4- سقف فرو رفتگی دارد.

The top/ roof of the car is dented.


5- منظور بخشی از سقف اتومبیل است که از شیشه ساخته شده و می تواند ثابت یا متحرک باشد.

My new Mercedes has a nice sunroof.


6- این در پایین افتاده (تنظیم نیست) باید آنرا بکوبی تا بسته شود.

This door is a little out of /off kilter. You need to slam it to close it.


7- می تونی کاپوت رو بالا بزنی؟

Can you lift the hood (Am.)/ bonnet (Br.) please?


8- لاستیک یدکی توی صندوق عقب هست؟

Is the spare tire in the trunk (Am.)/boot (Br.).


9- لطفا در صندوق عقب را ببند.

Please close the trunk (lid/door).


10- باربند کمی شل است.

The roof-rack/luggage rack is a little loose.


11- زه دور تا دور بدنه قشنگ است.

The trim along the sides is nice.


12- این اتومبیل لوازم تزئینی فراوانی دارد.

This car has a lot of accessories.


13- چراغ های عقب را روشن گذاشته ای.

You’ve left the taillights (Am.) / rear lights (Br.) on.


14- یکی از چراغ های راهنما شکسته است.

One of the signal lights (Am.) / indicator lights (Br.) is broken.


15- یکی از چراغ های دنده عقب روشن نمی شود.

One of the back-up lights doesn’t come on/ turn on.


16- پلاک (اتومبیل) کمی شل است.

The license plate (Am.) /number plate (Br.) is a little loose.


17- نمی توانم در باک را قفل کنم.

I can’t lock the gas tank door (Am.)/ petrol cap (Br.).


18- آنتن کجاست؟

Where’s the antenna (Am.)/ aerial (Br.)?


19- گلگیرهای اسپرت به ماشین میاد.
(منظور گلگیر لاستیکی است که زیر لبه گلگیر اصلی نصب می شود.)

These splash guards (Am.)/ mud flaps (Br.) look nice on the car.

شما ممکن است این را هم بپسندید