اصطلاحات انگلیسی | خوابیدن و بیدار شدن | قسمت اول

 

1- معمولاً چه ساعتی بیداری می شوی؟

What time do you usually wake up?


2- آیا معمولاً جمعه ها دیرتر بلندی می شوی؟

Do you usually sleep late / sleep in / lie in on Fridays?


3- سحر خیزی؟

Are you an early bird?


4- برعکس من، من شب زنده دارم.

On the contrary, I am a night owl.


5- نه ، معمولاً دیر به رختخواب می روم، برای همین صبح دیر بلند می شوم.

No, I usually stay up late, so I get up late in the morning.


6- انگلیسی ها می گویند: زود خوابیدن و زود بیدار شدن باعث می شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.

The English say, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.’


7- یک مثل قدیمی می گوید، ” سحر خیز باش تا کامروا باشی.”

As the old saying goes,” the early bird catches the worm.”


8- معمولاً چه ساعتی به رختخواب می روی؟

What time do you usually go to bed?


9- معمولاً شب ها دیر می خوابم. فیلم های آخر شب را نگاه می کنم.

I usually go to bed late at night. I watch the late night movies.


10- هیچ گاه صبح ها خواب می مانی؟

Do you ever oversleep in the morning?


11- چون شب ها دیر می خوابم، بعضی مواقع خواب می مانم.

Since I go to bed late, I sometimes oversleep.


12- دیشب خوب خوابیدی ؟

Did you sleep well last night?


13- بله، تا صبح خواب سنگینی داشتم.

Yeah, I was fast / sound asleep till morning.


14- مادرم صبح بیدارم کرد.

My mother woke me up in the morning.


15- شما چطور؟

How about you?


16- دیشب خواب به چشمم نیامد. تمام شب بیدار بودم.

I could not sleep a wink last night. I was wide awake the whole night.


17- ساعت ها نتوانستم بخوابم.

I could not get to sleep for hours.


18- دیشب بی خوابی کشیدم.

I had a sleepless night.


19- شاید مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.

Maybe there was a problem with the pillow /duvet / mattress.


20- چرا قرص خواب نخوردی؟

Why didn’t you take a sleeping pill?


 


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *