اصطلاحات انگلیسی | خوابیدن و بیدار شدن | قسمت دوم

21- قرص خواب خوردم، اما فایده ای نداشت.

I did take a sleeping pill, but it didn’t help.


22- آیا مشکل بی خوابی داری؟

Are you suffering from insomnia?


23- بله، هرگز خواب عمیقی ندارم.

Yes, I never sleep deeply / soundly.


24- آیا خواب شما سبک/ سنگین است؟

Are you a light / heavy sleeper?


25- معمولاً سر کلاس چرت می زنم.

I usually take a nap in class.


26- معمولاً قبل از اینکه سر کار بروم، در خانه می خوابم.

I usually catch some z’s at home before I go to work.


27- آیا هرگز بعد از ناهار چرت می زنی؟

Do you ever take a siesta after lunch?


28- هرگز خر و پف می کنی؟

Do you ever snore?


29- توی خواب حرف می زنی؟

Do you ever murmur in sleep?


30- چرا دیشب زود به رختخواب رفتی؟

Why did you go to bed early last night?


31- شام خواب آلودم کرد.

The dinner made me sleepy / dozy / drowsy.


32- پای تلوزیون خواب رفتم.

I dozed off / nodded off / dropped off in front of the television.


33- دیشب خواب تو را دیدم.

I had a dream about you last night.


34- دیشب خواب واقعاً عجیبی دیدم.

I had a really weird dream last night.


35- دیشب یک کابوس دیدم. فیلم های ترسناک باعث می شوند خواب های بد ببینم.

I had a nightmare last night. Horror movies give me bad dream.


36- خواب دیدم دارم ازدواج می کنم.

I dreamt that I was getting married.


37- تعبیر خواب بلدی؟

Can you interpret the meaning of dreams?


38- ولش کن، فقط یک خواب بوده.

Come on, it was only a dream.


39- ولی رویا ممکن است روزی به حقیقت بپیوندد.

But dreams may come true some day.


40- همیشه خواب می بینم دارم از یک جایی می افتم.

I am always dreaming that I am falling from a place.


41- بیا مریم را از خواب بیدار کنیم.

Let’s wake Maryam up.


42- نه، بگذار بخوابد. دیشب خیلی خسته بود.

No, let her sleep on. She was so tired last night.


43- وقتی بچه بودم، مادرم برایم لالایی می خواند.

when I was a child, my mother sang a lullaby for me.


شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *