اصطلاحات انگلیسی | علاقمندی ها | قسمت سوم

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد علاقمندی ها: موسیقی، عکاسی، نقاشی و …

Favorites: Music, Photography, Painting, Calligraphy and Miscellaneous

برای مشاهده این درس به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


متفرقه Miscellaneous


24- سرگرم من نجاری است.

My hobby is carpentry


25- تعداد زیادی ابزار و دستگاه دارم.

I have quite a few tools and machines


26- زیر زمین مان را به کارگاهم تبدیل کرده ام.

I have converted our basement into my workshop


27- انواع ارهّ ها و دریل ها را دارم.

I have various saws and drills


28- در حال حاضر دارم یک جا کتابی و یک تختخواب دو طبقه برای بچه ها می سازم.

At present I’m building a bookcase and bunk –bed for the kids


29- معمولا وسایل چوبی می سازم و کارهای تعمیراتی خانه را انجام می دهم.

I usually build pieces of furniture and do repair jobs around the house


30- عاشق ورزشم. کلی ورزشکارم.

I love sports. I’m quite an athlete.


شما ممکن است این را هم بپسندید