اصطلاحات انگلیسی | اجزاء خارجی یک خودرو | قسمت اول

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد اجزاء خارجی یک خودرو

Parts of the exterior of a car

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد وضعیت اجزاء خارجی یک خودرو از جمله، سپر، گلگیر، شیشه، باک بنزین، کاپوت، درها و صندوق عقب، چراغ ها و لوازم تزئینی و … ارائه شده است.


1- سپر جلو کمی کج است.

The front bumper is a little bent/ crooked


2- این گلگیر فرو رفتگی دارد.

There’s a dent on this fender (Am.) Wing (Br.)


3- شیشه جلو ترک دارد.

The windshield (Am.) windscreen (Br.) is cracked


4- سقف فرو رفتگی دارد.

The top/ roof of the car is dented


5- منظور بخشی از سقف اتومبیل است که از شیشه ساخته شده و می تواند ثابت یا متحرک باشد.

My new Mercedes has a nice sunroof


6- این در پایین افتاده (تنظیم نیست) باید آنرا بکوبی تا بسته شود.

This door is a little out of /off kilter. You need to slam it to close it


7- می تونی کاپوت رو بالا بزنی؟

Can you lift the hood (Am.)/ bonnet (Br.) please


8- لاستیک یدکی توی صندوق عقب هست؟

Is the spare tire in the trunk (Am.)/boot (Br.)


9- لطفا در صندوق عقب را ببند.

Please close the trunk (lid/door)


10- باربند کمی شل است.

The roof-rack/luggage rack is a little loose


 

شما ممکن است این را هم بپسندید