Reading Practice | Level-A1 | Finding a home

سلام و روز زیباتون سرشار از شادی . هدف ما یادگیری هر چه راحت تر و سریع تر زبان انگلیسی است با ما همراه باشید .

Reading Practice | Level-1 | Finding a home

Reading Practice | Level-1 | Finding a home

 

بر اساس reading  بالا سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

دانلود پاسخنامه

شما ممکن است این را هم بپسندید