Reading Practice | Level-A1 | The language school

مهارت خواندن در زبان انگلیسی فوق العاده حائز اهمیت است و ما اینجا در کنار شما هستیم برای یادگیری سریع تر مهارت خواندن .

Reading Practice | Level-1 | The language school

Reading Practice | Level-1 | The language school

بر اساس reading  بالا سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

دانلود پاسخنامه

شما ممکن است این را هم بپسندید