Reading Practice | Level-A2 |On the internet

زبان انگلیسی و در واقع زبان بین المللی از اهمیت فراوانی برخوردار است هدف ما آموزش هر چه سریع تر و راحت برای شما کاربر گرامی است .

Reading Practice | Level-2 |On the internet

Reading Practice | Level-2 |On the internet

 

بر اساس reading  بالا سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

دانلود پاسخنامه

شما ممکن است این را هم بپسندید