Reading Practice | Level-B1 | Food and restaurants

زبان انگلیسی و در واقع زبان بین المللی از اهمیت فراوانی برخوردار است هدف ما آموزش هر چه سریع تر و راحت برای شما کاربر گرامی است

Reading Practice | Level-3 | Food and restaurants

Reading Practice | Level-3 | Food and restaurants

بر اساس reading  بالا سوالات زیر را پاسخ دهید:

 

دانلود پاسخنامه

 

شما ممکن است این را هم بپسندید