تمرین انگلیسی |موضوع کتاب Art |درس اول Artist

سلام دوستان خوبم. این تمرین برای افزایش مهارت خواندن و شنیداری زبان انگلیسی شما طراحی شده است. این تمرین شامل یک فایل صوتی و متن کتاب و تمرین درس میباشد.

روش کار:

1.ابتدا بدون نگاه کردن به متن کتاب فایل صوتی را گوش دهید

2.تمرین پایانی درس را بر اساس آنچه شنیده اید حل کنید. مهم نیست که درصد کمی از آن را حل کنید.

3.مرحله بعد متن را با دقت بخوانید و با کلمات جدید اشنا شوید. سپس به سراغ مجدد حل تمرین بروید.


درس اول َArtist

فایل صوتی درس اول: Art هنر


متن درس:


سوالات درس:

شما ممکن است این را هم بپسندید