آهنگ انگلیسی | Chris Brown-Don’t Judge Me

دوستان عزیزم همان طور که می دانید تماشای فیلم ، خواندن داستان و گوش دادن آهنگ ها به زبان انگلیسی به یاد گیری زبان انگلیسی شما کمک فراوانی می کند هدف ما رسیدن به نقطه های عطف در آموزش زبان انگلیسی برای شما عزیزان است با ما همراه باشید در یادگیری زبان انگلیسی .

Chris Brown-Don’t Judge Me

آهنگ انگلیسی | Chris Brown-Don’t Judge Me

 

I dont wanna go there
من نمی خوام آنجا برم


we should never go there..
ما هیچ وقت نباید اونجا بریم


(damn)
لعنتی


why you wanna go there..
چرا تو می خوای آنجا بری؟


i guess i gotta go there..
من حدس میزنم که باید برم آنجا


your hearing rumors about me
تو شایعاتی را درباره من می شنوی


and you cant stomach the thought
و تو نمی تونی این فکر را تحمل کنی


of someone touchin my body
که کسی بدن من را لمس کنه


when you are so close to my heart
وقتی که تو به قلب من خیلی نزدیکی


i wont deny what they are sayin‟
من نمی خوام منکر حرفهایی بشم که آنها می زنند


because most of it is true
زیرا اغلب آنها درست هستند


but it was all before i fell for you
ولی اینها همه برای قبل از افتادن به پات بود


so please babe..
پس خواهش می کنم عزیزم


chorus
so please dont judge me
پس لطفا درباره من قضاوت نکن


and i wont judge you
م من هم درباره تو قضاوت نمی کنم


cause it could get ugly
چون این ممکنه زشت بشه


before it gets beautiful
قبل از اینکه زیبا بشه


please dont judge me
لطفا درباره من قضاوت نکن


and i wont judge you
ومن هم درباره تو قضاوت نمی کنم


and if you love me
و اگر من را دوست داری


then let it be beautiful…
پس بذار که زیبا باشه


hook:
let it be beautiful, oh oh
بذار که زیبا باشه ، اه اه


let it be beautiful..

بذار که زیبا باشه


let it be beautiful, oh ohh
بذار که زیبا باشه اه اه


let it be beautiful..
بذار که زیبا باشه


everything i say right now
هر چیزی که الان می گم


is gonna be used in another fight
استفاده خواهد شد در دعوای دیگری


i been through this so many times
من این را چندین بار تجربه کردم


can we change the subject?
می تونیم موضوع را عوض کنیم


you gonna start askin me questions like
تو می خوای سوالاتی را از من بپرسی


was she attractive? was she an actress?baby the fact is …
اون جذاب بود ؟ اون یه بازیگره ؟ عزیزم حقیقت اینه


your hearing rumors about me
تو شایعاتی رو درباره من می شنوی


and saw some pictures online
و بعضی عکس های آنلاین رو دیدی


sayin they got you so angry
و می گی که آنها تو رو عصبانی می کنن


making you wish you were blind
و باعث می شن که تو آرزو کنی که ای کاش کور بودی


before we start talkin crazy
قبل از اینکه دیوانه وار شروع به صحبت کنیم


sayin some things we‟ll regret
چیزهایی بگیم ما پشیمانیم


can we just slow it down
می تونیم فقط کمی آرومش کنیم


brace yourself. you are beautiful
خودت را نگه دار تو زیبایی


(so baby..)
پس عزیزم


chorus:
so please dont judge me
پس لطفا درباره من قضاوت نکن


and i wont judge you
و من هم درباره تو قضاوت نمی کنم


cause it could get ugly
چون این ممکنه زشت بشه


before it gets beautiful
قبل از اینکه زیبا بشه


please dont judge me
لطفا در مورد من قضاوت نکن


and i wont judge you
و من هم در مورد تو …


and if you love me
و اگر منو دوست داری


then let it be beautiful…
پس بذار که زیبا باشه


bridge:
just let the past, just be the past
بذار گذشته فقط گذشته باشه


and focus on things thats gonna make us last,
و روی چیزهایی تمرکز کن که باعث پایدار بودن ما می شه


take me as who i am,not who i was,
منو همین کسی که هستم ببین نه کسی که بودم


i promise ill be.. the one that you can trust..
من قول می دم کسی باشم که تو می تونی بهش اعتماد کنی


chorus:
so please dont judge me
پس لطفا در مورد من قضاوت نکن


and i wont judge you
و من هم درباره ی تو قضاوت نمی کنم


cause it could get ugly
چون این ممکنه زشت بشه


before it gets beautiful
قبل از اینکه زیبا بشه


please dont judge me
لطفا در مورد من …


and i wont judge you
و من هم در مورد تو …


and if you love me
و اگر من را دوست داری


then let it be beautiful…
پس بذار که زیبا باشه


hook:
let it be beautiful, oh oh
بزار که زیبا باشه اه اه


let it be beautiful..
بذار که زیبا باشه


let it be beautiful, oh ohh
بذار که زیبا باشه


let it be beautiful..
بذار که زیبا باشه


yeaah yeah yeaah..
آره اره اره


outro:
i dont wanna go there..
من نمی خوام اونجا برم


we should never go there..
ما هیچ وقت نباید اونجا بریم


آهنگ های دیگر

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ