آهنگ آموزشی انگلیسی | Selena Gomez – Thats more like it

یکی از موثرترین راه ها برای تقویت زبان انگلیسی گوش دادن به موسیقی و تمرین و تکرار آن است . ما به همین منظور در کنار شماییم . موفق باشی دوست من

Selena Gomez – Thats more like it

Selena Gomez – Thats more like it

 

When I wanted you, you did not reciprocate
وقتي که من تو رو ميخوام تو منو نميخواي


When I needed you, you would always show up late
وقتي که من به تو نياز دارم تو هميشه دير پيش من مياي


But things have changed, and I’ve got the upper hand
اما همه چيز تغيير کرده و من قويتر از تو شدم


You can run and I’ve got you eating now of my hand
تو ميتوني فرار کني و الان تو بايد کاري رو انجام بدي که من ميگم


That’s more like it, yeah That’s more like it
X 2 اين دوست داشتني تره


Make my dinner, bring it to me
ناهارمو درست کن و پيش من بيار


That’s more like it, That’s more like it Yeah, That’s more like it Yeah, That’s more like it
X 4 اين دوست داشتني تره


I see where and when it happened That’s more like it!
من ميدونم کجا و کي اين اتفاق ميفته اين دوست داشتني تره


When my birthday came, you would not remember it
وقتي که جشن تولد من ميرسه تو به ياد نمياري


When I talked to you, you were never listening
وقتي که من با تو حرف ميزنم تو هيچ وقت به من گوش نميکني


But tables turn, and it’s great to be on top
اما اوضاع فرق کرده و اين خيلي عاليست که من بهتر از تو هستم


Got you great to appreciate the good that you’ve got
من از تو متشکرم که اين موقعيت رو به من دادي


That’s more like it, yeah That’s more like it
اين دوست داشتني تره آره
۱۲


Make my dinner, bring it to me That’s more like it, That’s more like it Yeah, That’s more like it Yeah, That’s more like it
۴* ناهارمو درست کن و پيش من بيار اين دوست داشتني تره


I see where and when it happened That’s more like it!
من ميدونم کجا و کي اين اتفاق ميفته اين دوست داشتني تره


I got clean
من بايد پاک کنم


And I like daisies
و من گل آفتاب گردان رو دوست دارم


Maybe better write this down
شايد بهتر باشه که اينارو بنويسي


I love cashmere, and I want diamonds
من عاشق شال هستم و الماس ميخواهم


Ready for my massage right now
الان براي گرفتن پيغام من آماده باش


That’s more like it, yeah That’s more like it
اين دوست داشتني تره آره اين دوست داشتني تره


Make my dinner, bring it to me
ناهارمو درست کن و پيش من بيار


That’s more like it, That’s more like it Yeah, That’s more like it Yeah, That’s more like it
x4 اين دوست داشتني تره


I see where and when it happened That’s more like it!
من ميدونم کجا و کي اين اتفاق ميفته اين دوست داشتني تره


آهنگ های بیشتر

شما ممکن است این را هم بپسندید