داستان کوتاه انگلیسی | The Flying Elephant

داستان The Flying Elephant بصورت انیمیشن و به همراه زینویس زبان انگلیسی می باشد. افرادی که دارای مهارت شنیداری listening ضعیفی هستند میتوانند با دیدن این داستان این مهارت خود را تقویت کنند. یکی از مزیت های این داستان ها بیان آرام گوینده داستان هستش.

شما ممکن است این را هم بپسندید