داستان انگلیسی مقدماتی The Princess Farmer + ویدئــو

داستان انگلیسی مقدماتی The Princess Farmer

این داستان انگلیسی مقدماتی است و برای آنانی که دارای دامنه لغات کمی هستند میتونه مفید باشه. و همچنین اگه شما توی مهارت شنیداری ضعیف هستید این داستان میتونه به شما کمک کنه. چرا که تند صحبت نمی کنه. درواقع ما که درحال یادگیری زبان انگلیسی هستیم همانند کودکی می باشیم که تازه داره صحبت کردن را یادمیگیره.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید