لغات انگلیسی | موفقیت در مدرسه

Daily vocabulary

موفقیت در مدرسه Succeeding in School

اهداف خود را مشخص کنید A.set goals
در کلاس مشارکت داشته باشیدB.Participate in class 
یادداشت برداریدC.Take notes 
در خانه درس بخوانیدD.Study in Class 
در امتحان قبول شویدE.Pass the test 
کمک بخواهیدF.Ask for help 
پیشرفت کنیدG.Make progress 
نمرات خوبی بگیریدH.Get good grades 
کتابچه تست1.test booklet 
پاسخنامه2.answer sheet 
 نمراه – امتیاز3.score 
نمرات4.grades 
وسایل روی میزتان را جمع کنیدI.Clear off your desk 
از کسی کمک نگیریدJ.Work on your own 
پاسخ درست را پر کنیدK.Bubble in the answer 
کارتان را چک کنیدL.check your work
اشتباه را پاک کنیدM.Erase the mistake 
 اشتباه را تصحیح کنیدN.Correct the mistake 
ورقه امتحانی خود را تحویل دهید. O.hand in your test 

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *