لغات انگلیسی | موفقیت در مدرسه

Daily vocabulary

موفقیت در مدرسه Succeeding in School

اهداف خود را مشخص کنید  A.set goals
در کلاس مشارکت داشته باشید B.Participate in class 
یادداشت بردارید C.Take notes 
در خانه درس بخوانید D.Study in Class 
در امتحان قبول شوید E.Pass the test 
کمک بخواهید F.Ask for help 
پیشرفت کنید G.Make progress 
نمرات خوبی بگیرید H.Get good grades 
کتابچه تست 1.test booklet 
پاسخنامه 2.answer sheet 
 نمراه – امتیاز 3.score 
نمرات 4.grades 
وسایل روی میزتان را جمع کنید I.Clear off your desk 
از کسی کمک نگیرید J.Work on your own 
پاسخ درست را پر کنید K.Bubble in the answer 
کارتان را چک کنید L.check your work
اشتباه را پاک کنید M.Erase the mistake 
 اشتباه را تصحیح کنید N.Correct the mistake 
ورقه امتحانی خود را تحویل دهید.  O.hand in your test 

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *