لغات انگلیسی | سبزیجات + ویدئو

در این پست ویدئویی برای یادگیری لغات انگلیسی با موضوع سبزیجات تقدیم شما میگردد. هر کلمه سه بار تکرار میشود و شما میتوانید همزمان علایم فونتیک کلمه را بصورت فونتیک ببینید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید