لغات انگلیسی | آشپزخانه + ویدئو

در این پست شما شاهد ویدئویی هستید که لغاتی که در آشپزخانه کاربرد دارند را همراه با تلفظ شفاهی و تصاویر نشان میدهد.

شما ممکن است این را هم بپسندید