لغات انگلیسی | سبزیجات + ویدئو

ویدئوی راهنمای تلفط لغات سبزیجات هستش . در این ویدئو هر لغت سه بار تکرار می شود. شما میتونید علایم فونتیک هر لغت و نگارش صحیح اون را در زیر نویس ببینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید