یادگیری تصویری لغات انگلیسی | آب و هوا

Everyday Conversation

یادگیری تصویری لغات انگلیسی | آب و هوا

 

فارنهایت1.  Fahrenheit
 سانتیگراد2.  Celsius
خیلی گرم و داغ3.  hot
گرم4.  warm
خنک5.  cool
سرد6. cold
درحال یخ زدن7.  freezing
درجه ها8.  degrees
آفتابی / صاف9.  sunny / clear
ابری10.  cloudy
بارانی11.  raining
برفی12.  snowing
موج گرما13.  heat wave
مه دودی14.  smoggy
مرطوب15.  humid
توفان16.  thunderstorm 
برق، صاعقه17.  lightning
همراه با باد ، طوفانی18.  windy
طوفان گرد و غبار19.  dust storm
مه آلود20.  foggy
طوفان تگرگ21.  hailstorm
یخبندان22.  icy
کولاک23.  snowstorm / blizzard

یادگیری تصویری لغات انگلیسی | آب و هوا

شما ممکن است این را هم بپسندید