یادگیری انگلیسی با دیدن فیلم

۱- چون فیلم زبان روز و زنده دنیاست.

در کل دنیا هر روز زبان ها در حال تغییر و رشد هستند و هماهنگ با تحولات جهانی بسیاری از کلمات کاربرد خود را از دست داده یا معنی آنها عوض می شود.فیلم ها جایی هستند که همه این تغییر ها را به ما نشان می دهند و ما می توانیم کاربرد روز کلمات و اصطلاحات و در کل زبان امروزی را ببینیم.

۲- فیلم ها منبع کامل اصطلاحات و مکالمات عامیانه (slang) هستند.

معمولا در همه فیلم ها محیط کوچه و خیابان و مکان های دوستانه نشان داده می شوند و در این موقعیت ها دیالوگ های کوچه بازاری یا به قول معروف عامیانه بین بازیگران رد و بدل می شود.ما هم می توانیم همراه این فیلم ها این اصطلاحات و موقعیت استفاده از آنها را یاد گرفته و در موقعیت مشابه در زندگی خود استفاده کنیم.

۳- همه از دیدن فیلم لذت می برند.

هر کسی بسته به سلیقه و علایق شخصی خودش از یک سبک فیلم و تماشای آن لذت می برد. بنابراین برای هر کسی فیلم مناسب یا بهتر بگوییم منبع مناسب یادگیری وجود دارد و می تواند یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم را تجربه کند. شما هم عاشق تماشای فیلم هستید؟؟بسیار خب،پس با ما همراه شوید.

4- فراموش نشدن کلمات و اصطلاحات

یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم یکی از بهترین راه های یادگیری است که باعث می شود تا فراموشی زبان خیلی کم و ماندگاری آن بخاطر تصاویر بالا برود. استفاده از کلمات بخاطر اینکه تصاویر آنها و موقعیت استفاده از آنها در ذهن ما تداعی میشود خیلی راحت می باشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید