مهارت شنیداری | Listening Skill

مهارت شنیداری زبان انگلیسی|english listening skill

مهارت شنیداری | Listening Skill

 

اولین مرحله در برقراری ارتباط مهارت شنیدن است.

شما در پرتال زبان انگلیسی Englishinfo میتوانید محتواهای گوناگونی را در جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی دریافت کنید.

این محتواها در زمینه مهارت شنیداری شامل:


دوره های آموزشی : این دوره ها رایگان بوده و از طریق لینک دوره های آموزشی قابل دسترس خواهد بود.

english-learning-icon


مقالات آموزشی  : بیان راهکارهایی جهت تقویت مهارت شنیداری.

english-listening-icon


معرفی وب سایت : معرفی وب سایت هایی که بطور تخصصی بر روی مهارت شنیداری کار کرده اند و تمارین مفیدی را طراحی نموده اند.

به زودی راه اندازی خواهد شد …….


آهنگ ها با زبان انگلیسی : گوش دادن به آهنگ به زبان انگلیسی میتونه کمک شایانی به تقویت مهارت شنیداری شما کند. متن آهنگ نیز به همراه آهنگ ارائه می شود.

english-songs-icon


بخش شبکه تصویری : شامل انیمیشن و فیلم و فیلم های آموزشی می باشد.

english-tv-channel-icon


داستان های صوتی : اگر به بخش داستان های انگلیسی بروید میبینید برخی از داستان های منتشر شده در این سایت همراه با فایل تصویری و یا صوتی است. گوش دادن به این فایل ها میتونه کمک شایانی به تقویت مهارت شنیداری شما بکنه.

english-story-icon


 

پیشنهاد چند فعالیت مفید

در زیر برخی از فعالیت هایی که میتونه این مهارت را تقویت کنه نام میبریم:

1. نشنيدن و تكرار كردن (Listen and repeat)

2. شنيدن و اشاره كردن يا شنيدن جور كردن (Listen and point or listen and match)

3. شنيدن و خواندن (Listen and repeat)

4. شنيدن و انجام دادن (Listen and do)