پادکست | Podcast |Harp’s Trip to India

Harp recently went on a trip to India with her family. Have you ever been to India? Harp tells us about the weather and the food. She also tells us about shopping in India, because this was a shopping trip with Harp’s two sisters and mom!

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید