پادکست | Podcast |White lies

Sometimes we don’t want to be rude and so we need to tell a little white lie. Other times it may be important to be completely honest, and this is called brutal honesty. When is it OK to tell a white lie and when is it necessary to be brutally honest? Harp and Maura discuss this, and talk about honesty in relationships and with kids. How important is it to be honest your culture?

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید