پادکست | Podcast |The Early Bird Special

In this episode Maura is again joined by our friend Rita. Maura and Rita discuss a couple expressions to do with time: The early bird catches the worm and Carpe Diem. They also talk about how important being on time is in Canadian culture and what happened to them when they were too late for something!

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید