پادکست | Podcast | Weather

Harp and Maura love talking about the weather and so they devoted a whole Culips episode to it! They talk about weather-related terms and share memories they have connected to the weather. If you want to make small talk about weather, listen to this episode for some tips!

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید