پادکست | Podcast | Dating

Are you single or dating someone? Are you in a relationship, but remember your days of dating? This is a fun episode with Harp and Maura talking about dating in North America. They talk about dating rules, some of their own experiences, and review from dating vocabulary. Is fi

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید