پادکست | Podcast | Vacation

In this episode Maura and Ricardo are dreaming about vacations. They discuss their dream vacations and share some of the memories of vacations when they were kids. They also talk about different kinds of vacations that are popular for Canadians. If you are going on vacation in Canada soon, then this episode is for you!

دانلود فایل صوتی


پادکست های انگلیسی یکی از روش های موثر در تقویت مهارت شنیداری می باشد . برای شنیدن پادکست های بیشتر این صفحه را ببینید.

 

 

شما ممکن است این را هم بپسندید