پادکست | Podcast | Books

پادکست انگلیسی با موضوع Books.میتوانید با استفاده از پادکست مهارت شنیداری خود را تقویت کنید. پیشنهاد میگردد در وقت های مرده خود یا در بین راه این پادکست ها را گوش کنید.

In this episode we are talking about books! Harp and Maura review some of their favourite books and talk about why they love them. You’ll also hear about different kinds of books, book-to-movie-adaptations, and e-books, the latest trend in books. Do you read novels in English?

*Some of our listeners asked about speaking even faster. In this episode Maura and Harp sometimes speak faster than our other episodes. How do you like that?

دانلود فایل صوتی

 

شما ممکن است این را هم بپسندید