شما میتوانید در این صفحه ویدئو های مکالمه ای که در وب سایت englishinfo منتشر میگردد را مشاهده نمایید. بهترین راه برای یادگیری الگو های مکالمه دیدن ویدئو هایی از مکالمات انگلیسی زبانان میباشد.