برچسب گذاری توسط: اطلاعاتی در مورد مدرسه

اطلاعاتــی در مورد مدرســه

school-contents-list

کلیه اطلاعات منتشر شده در سایت در مورد مدرسه در این صفحه جمع آوری شده است. این اطلاعات شامل مقاله، عبارات و اصطلاحات و فیلم و فایل صوتی هستش.

 

 

Buying Textbooks 

مکالمه انگلیسی | خرید کتابچه

  یک مکالمه بسیار ساده در محیط مدرسه و برای خرید یک کتابچه که همراه با فایل صوتی در اختیار شما دوست عزیز قرار خواهیم داد تا با چندین مرتبه گوش و تکرار تسلط کامل را...