برچسب گذاری توسط: یادگیری تصویری لغات انگلیسی

در این بخش کلیه لغات ارائه شده همراه با تصویر بوده و می توانید لغات انگلیسی را با تصویر یادبگیرید. به این روش ماندگاری در ذهن بیشتر خواهد بود.

daily-english-vocabulary

لغات انگلیسی | مدرســه

هر روز با شما هستیم با تعدادی لغات انگلیسی و معانی آنها. در این سری از آموزش ها دامنه لغات شما گسترش خواهد داشت. موضوع لغات در هر پست مجزا می باشد. مدرســه School حیاط چهار...